Ειδικά Project & Κατασκευές

Εκπαιδευτική μακέτα...


Αυτόνομος προγραμματισμός Arduino με Raspberry Pi και TFT οθόνη 5 ιντσών

Single Board Computer...


Χρήση Arduino για μελέτη μικροεπεξεργαστών

Χρονιστής επιτήρησης...


Επιτήρηση λειτουργίας Arduino και αυτόματη επαναφορά από δυσλειτουργία

Για προχωρημένους

Μικροελεγκτής AVR,
Κατασκευή πλακέτας, Assembly, κλπ

Περισσότερα θέματα

Μικροεπεξεργαστές, Assembly
INTEL, MIPS, κλπ