Δωρεάν ανοιχτή εκπαίδευση & υλικό για το ArduinoΠρόσβαση με κλικ στην εικόνα!

Ενημερώσεις

Δείτε τις πρόσφατες ενημερώσεις
υλικού της ιστοσελίδας

Από το μηδέν!

Ξεκινώντας
με το Arduino

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Σύντομες επιλεγμένες Απαντήσεις
σε δικά σας ερωτήματα

Οργανωμένα μαθήματα

Ροή μαθημάτων Arduino
από το υλικό του site

Εφαρμογές

Έτοιμες εφαρμογές για μελέτη,
υλοποίηση και τροποποίηση

YouTube

Δείτε τη συλλογή με
όλα τα βίντεο της ιστοσελίδας

Υλικό αναφοράς

Φωτογραφίες αισθητήρων, κυκλωμάτων,
εξαρτημάτων, κώδικας αντιστάσεων, κλπ

Κατασκευή πλακέτας

Ανοιχτά project
για πλακέτες (PCB)

Ειδικά θέματα

Πειραματικές κατασκευές και ιδέες
για εργαστηριακή εκπαίδευση

STEM

STEM, υπολογιστική σκέψη
& Εφαρμογές

BONUS θέμα

Το μικρό μουσείο πληροφορικής
Οι πρώτοι υπολογιστές

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα βιβλία για το Arduino,
τους μικροελεγκτές, κλπ